Obchodní podmínky

Vytvoření objednávky

 • Dodávky zboží z tohoto internetového obchodu jsou uskutečňovány firmou Jowin  s.r.o., Pražská 123, 5003 15 Nechanice, IČ: 25937561, na základě následujících prodejních a dodacích podmínek. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti nejpozději okamžikem převzetí závazné objednávky. Zákazník vytvořením objednávky vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.Provozovatel si vyhrazuje právo na chyby a omyly. Všechny objednávky a prohlášení nabývají platnosti po písemném, e-mailovém nebo telefonickém potvrzení firmou Jowin s.r.o. Za písemné potvrzení objednávky je považována také změna stavu objednávky na "PŘIJATA" (nikoliv automatická rekapitulace objednávky zaslaná ihned po jejím učinění).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávky se speciálními požadavky zákazníka, uvedenými v poznámce objednávky, nebo objednávek s jinými dodatky ze strany zákazníka. O odmítnutí objednávky bude zákazník bezodkladně informován.
 • Případné změny v objednávkách, učiněné ze strany Jowin s.r.o, jsou nejprve konzultovány se zákazníkem. Pokud zákazník s těmito změnami nesouhlasí, je možné dotyčnou objednávku zrušit, a to nejpozději před jejím předáním přepravci.

Doprava

 • U objednávek do 3000 CZK účtujeme k ceně zboží náklady na dopravu ve výši 100 CZK (přeprava smluvním přepravcem PPL, pokud není dohodnuto jinak), případně poplatek za dobírku ve výši 30 CZK.
 • Při objednávce nad 3000 CZK náklady na dopravu, ani dobírku neúčtujeme.
 • Osobní odběr v sídle firmy je vždy ZDARMA.
 • Provozovatel internetového obchodu si ve výjimečných případech vyhrazuje právo odmítnout zaslat zboží zvoleným způsobem dopravy, a to s ohledem na charakter zboží (skleněné rámy, apod.) nebo s ohledem na aktuální pravidla pro přepravu zásilek (zejména maximální rozměry zásilky a maximální výši dobírky). V těchto případech může provozovatel zákazníkovi nabídnout alternativní způsob dopravy s možností navýšení nákladů na přepravu - tento krok podléhá zákazníkovu dodatečnému schválení.

Platba

 • Akceptujeme následující způsoby úhrady: hotovost při osobním odběru, dobírka, převod na účet oproti zaslané proforma faktuře, platba online platební kartou.
 • Součástí dodávky je daňový doklad. Plátcům DPH a firmám je přiložena faktura.

Dodání zboží

 • Dodací lhůta je zpravidla 3 pracovní dny po potvrzení závazné objednávky nebo zaplacení proforma faktury. V případě osobního odběru bude Vaše zboží připraveno k vyzvednutí v sídle společnosti na adrese Pražská 123, Nechanice 503 15 po potvrzení závazné objednávky .
 • V případě nedostupnosti zboží na našem skladu může dodávka trvat i několik týdnů, dle dostupnosti u zahraničních dodavatelů.

Záruka a reklamace

 • Délka záruční doby je stanovena zákonem. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, než ukládá zákon, je kupující o této skutečnosti i podmínkách prodloužené záruky informován v záručním listě. Záruční doba začíná běžet od data prodeje, uvedeným na dokladu o koupi (faktura, paragon).
 • Reklamace vyřizujeme v souladu s Občanským zákoníkem. Kupujícímu nebude reklamace uznána, jestliže nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobku, pokyny záručního listu, jestliže na výrobku byly provedeny neodborné úpravy či zásahy, došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí a/nebo nešetrným zacházením.
 • Doručení reklamovaného zboží je možné po dohodě s dodavatelem osobně na adresu sídla firmy nebo zboží zaslat jako běžnou zásilku, doporučujeme předtím konzultaci telefonicky  nebo mailem, poskytujeme podporu při technických problémech, často dojde po konzultaci k odstranění problému.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží, a to dle platného znění Občanského zákoníku.
 • V tomto případě musí být zboží v původním stavu , s obalem a příslušenstvím, jinak má provozovatel internetového obchodu právo ponížit částku vrácenou zákazníkovi o náklady spojené s vrácením produktu do původního stavu a/nebo o cenu, kterou zboží ztratilo běžným používáním.
 • Náklady na dopravu spojenou s návratem zboží prodejci hradí kupující.
 • Vracené zboží je kupující povinen zaslat jako běžnou zásilku, přičemž finanční prostředky mu budou vráceny v zákonné lhůtě na uvedený bankovní účet. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

Ochrana osobních údajů

 • Provedením nákupu a/nebo registrace zákazník vyslovuje společnosti Jowin  s.r.o, Pražská 123, 503 15 Nechanice, IČ: 25937561 svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely provozu tohoto internetového obchodu. Svůj souhlas může v souladu se zák. č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese info@jowin.cz


Výklad pojmů:

 • Prodejní cenou se rozumí cena zboží s DPH pro koncového zákazníka z ceníku  platného v době objednávky.
 • Dnem dodání zboží se rozumí den, kdy bylo zboží předáno prodávajícím prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího. V případě osobního převzetí jde o den, kdy kupující zboží převzal od prodávajícího.

Heureka - Ověřeno zákazníky:

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Reklamační řád

Informační oznámení k EET

Informační oznámení k EET

Informační oznámení k EET (PDF)